فایل ورد Word اثرات و پيامدهاي استقرار شهرک هاي صنعتي لامرد در توسعه مناطق روستايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word اثرات و پيامدهاي استقرار شهرک هاي صنعتي لامرد در توسعه مناطق روستايي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : برنامه ريزي منطقه اي

تعداد صفحات :16

راهبرد صنعتی شدن یکی از روش های اساسی است که برنامه ریزان کشورهای در حال توسعه با نیل به آن امیدوارند از مشکلاتی مانند فقر, تراکم بیش از اندازه جمعیت و نابرابری های فضایی رهایی یابند. با این دید, استقرار شهرک های صنعتی به عنوان روشی برای رسیدن به اهداف کلی توسعه مورد توجه برنامه ریزان کشور قرار گرفته و تصور بر این است که با ایجاد صنایع در روستاها می توان موجب تنوع اقتصاد روستایی, افزایش ارزش افزوده تولیدات کشاورزی, ایجاد اشتغال, افزایش درآمد روستاییان, کاهش مهاجرت روستایی و در نهایت کاهش نابرابری میان شهر و روستا گردید. این پژوهش با شیوه ای توصیفی - تحلیلی به بررسی اثرات شهرک های صنعتی لامرد بر سکونتگاه های روستایی پیرامون و روندهای اجتماعی - اقتصادی حاکم بر شهرک صنعتی پرداخته است. جامعه آماری را تمامی کارگاه های مستقر در شهرک های صنعتی تشکیل داده و از تمامی نیروی های شاغل در واحدهای صنعتی, آمارهای مربوطه استخراج گردیده است. نتایج نشان می دهد که: شهرک های صنعتی لامرد در پهنه منطقه ای دارای اثرگذاری نبوده و سکونتگاه های روستایی محدوده آن به روندهای منفی جمعیتی رسیده اند. همچنین این شهرک ها بیشتر از روندهای شهری تاثیر پذیرفته و اکثریت صاحبان کارگاه های صنعتی و کارگران شاغل در آنها دارای منشا شهری می باشند و این عامل باعث گردیده که اثرگذاری فضایی شهرک صنعتی به سوی شهر سوق یابد.
کلید واژه: پیامدهای فضایی, توسعه روستایی, شهرک های صنعتی, شهرستان لامرد

لینک کمکی