فایل ورد Word مقايسه عددي عملکرد ديوار حائل وزني با ديوار خاک مسلح در برابر بارگذاري انفجار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقايسه عددي عملکرد ديوار حائل وزني با ديوار خاک مسلح در برابر بارگذاري انفجار :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم و فناوري پدافند نوين (علوم و فناوري هاي پدافند غير عامل)

تعداد صفحات :12

در مقاله حاضر, دو نوع از دیوارهای حائل مرسوم در پروژه های عمرانی (دیوار حائل وزنی و خاک مسلح) در دو ارتفاع مختلف مدنظر قرار گرفته و میزان تغییر شکل و همچنین مدهای تغییر شکل دیوارها در اثر بارگذاری های مختلف انفجار به کمک تحلیل عددی توسط نرم افزار FLAC- 2D مورد مقایسه قرار گرفته است. در تمامی تحلیل های انجام شده مشاهده گردید که دیوارهای خاک مسلح عملکرد به مراتب بهتری (تغییر شکل های کمتر) نسبت به دیوارهای وزنی نشان می دهند. به علاوه مدهای تغییر شکل دو نوع دیوار متفاوت از یکدیگر بوده به طوری که برای دیوارهای وزنی مد غالب تغییر شکل, مد واژگونی, و برای دیوارهای خاک مسلح, برحسب شرایط بارگذاری و ارتفاع دیوار, مدهای تغییر شکل از شکم دادگی دیوار تا واژگونی آن متغیر است. همچنین نتیجه گیری شد که پارامتر نسبت میرایی خاک و فاصله انفجار از دیوار به شدت تغییر شکل دیوار در اثر انفجار را تحت تاثیر قرار می دهند.
کلید واژه: دیوار حائل وزنی, دیوار خاک مسلح, بارگذاری انفجار, مد تغییر شکل, مدل سازی عددی, FLAC-2D

لینک کمکی