فایل ورد Word کاهش سطح مقطع راداري از طريق بررسي نامريي ساز الکترومغناطيسي استوانه اي ساده شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word کاهش سطح مقطع راداري از طريق بررسي نامريي ساز الکترومغناطيسي استوانه اي ساده شده :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم و فناوري پدافند نوين (علوم و فناوري هاي پدافند غير عامل)

تعداد صفحات :13

در این مقاله, عملکرد و حساسیت نامریی ساز الکترومغناطیسی استوانه ای با درنظر گرفتن اثر انواع مختلف نامریی سازهای ساده شده, مورد بررسی قرار گرفته است. هر چند که از نظر کاهش انعکاس و پراکندگی, عملکرد نامریی سازهای ساده شده مانند عملکرد نامریی ساز ایده آل نیست, ولی ضمن قابلیت تحقق عملی, استتار و کاهش سطح مقطع راداری قابل قبولی را ارائه می دهند. برای بررسی عملکرد ساختارهای اشاره شده, معادله موج درون نواحی مختلف استخراج شده و حل دقیق آن به صورت تحلیلی ارائه شده است. نتیجه های تحلیلی حاصل با نتیجه های شبیه سازی تمام موج مبتنی بر روش المان محدود با استفاده از بسته نرم افزاری COMSOL Multiphysics مقایسه و تایید شده است. شبیه سازی برای محاسبه سطح مقطع راداری در محدوده فرکانسی 10 MHz تا 3 GHz انجام شده است. نتیجه های شبیه سازی, کاهش سطح مقطع راداری بیش از 18 dB برای نامریی ساز ساده شده را نشان می دهد.
کلید واژه: نامریی ساز الکترومغناطیسی, انتقال مختصات, پراکندگی, معادله موج, استتار, سطح مقطع راداری

لینک کمکی