فایل ورد Word پايش و ارزيابي پديده خشک سالي و مقايسه نسبي شدت و خسارات ناشي از بروز اين پديده با توجه به مقياس زماني كمبود بارندگي «مطالعه موردي: استان خراسان»

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word پايش و ارزيابي پديده خشک سالي و مقايسه نسبي شدت و خسارات ناشي از بروز اين پديده با توجه به مقياس زماني کمبود بارندگي (مطالعه موردي: استان خراسان) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش کشاورزي

تعداد صفحات :17

خشک سالی به عنوان یکی از مهم ترین بلایای طبیعی و یک پدیده ناگوار اقلیمی که به طور مستقیم جوامع را از طریق تغییرات در دسترسی به منابع آب تحت تاثیر قرار می دهد, هزینه های اقتصادی, اجتماعی و محیطی زیادی را به همراه داشته و خساراتی که به آن نسبت داده می شود به صورت غیرمنتظره ای افزایش می دهد. با توجه به خسارت فوق العاده وسیع و زیانبار این پدیده و به جهت تغییر رویه از مدیریت بحران به مدیریت ریسک, در این پژوهش از شاخص بارندگی استاندارد شده (SPI) برای بررسی روند تغییرات و پایش انواع خشک سالی ها در منطقه خراسان بزرگ (رضوی, شمالی و جنوبی) استفاده شد. نتایج پایش برای تعیین شدت و مقایسه نسبی خسارات خشک سالی, تعیین نسبت اعتبارات مالی و اولویت پرداخت اعتبارات در بخش های کشاورزی و منابع آب استفاده شد. بررسی روند تغییرات خشکسالی در طول سال و در بین مناطق مختلف استان, روند کاملا متفاوتی را نشان داد, حتی روند تغییرات بروز خشکسالی در بازه های زمانی مختلف (انواع خشکسالی) برای یک منطقه مشخص, نیز متفاوت بود. بررسی نتایج پایش و تعیین شدت نسبی خشکسالی برای شش ماه اول سال 2002 میلادی نشان داد که بیشترین شدت وقوع انواع خشکسالی ها با شدت نسبی معادل 47 متعلق به شهرستان گناباد بوده که 12.9 درصد نسبی اعتبارات را با اولویت اول دریافت و شهرستان بجنورد با کمترین شدت نسبی خشکسالی معادل 4, آخرین اولویت پرداخت اعتبار, به میزان نسبی 1.1 درصد از مجموع کل اعتبارات استان را به خود اختصاص داده است.
کلید واژه: پایش خشک سالی, مقیاس زمانی, شاخص بارندگی استاندارد شده, شدت خشک سالی, خراسان

لینک کمکی