فایل ورد Word بررسي ترکيب هاي موثره و خواص آنتي اکسيداني اسانس گياه دارويي زنيان استان يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي ترکيب هاي موثره و خواص آنتي اکسيداني اسانس گياه دارويي زنيان استان يزد :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: گیاه زنیان یکی از گونه های دارویی است که دارای خواص درمانی زیادی از جمله ضدنفخ, ضدتهوع, خلط آور و تسکین دردهای روماتیسمی می باشد. هدف از این مطالعه, ارزیابی ترکیبات تشکیل دهنده و خواص آنتی اکسیدانی اسانس بذر این گیاه بوده است.مواد و روش ها: در مطالعه ای آزمایشگاهی, اسانس بذرها با استفاده از دستگاه کلونجر استخراج و با استفاده از روش های کروماتوگرافی گازی (Gas Chromatography) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (Gas Chromatography- Mass Spectrometry) اجزای تشکیل دهنده آن تفکیک و شناسایی شد. خواص آنتی اکسیدان اسانس از طریق روش تخریب رادیکال های آزادDPPH (2, 2- diphenyl-1-picrylhydrazyl) تعیین و مقدار کل ترکیبات فنولی موجود در اسانس با روش Follin-Ciocalteu مشخص گردید. روش های آماری تجزیه واریانس و مقایسه میانگین به روش دانکن مورد استفاده قرار گرفتند.یافته ها: بیشترین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس بذر زنیان بومی استان یزد, تیمول (64.9%) و گاماترپنین (11.1%) می باشد. در این تحقیق, فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس زنیان بومی استان یزد میزان 0.711 IC50 میکروگرم بر میلی لیتر و میزان ترکیبات فنولی 162.62 میلی گرم گالیک اسید بر گرم تشخیص داده شد.نتیجه گیری: پتانسیل بی نظیر زنیان بومی استان یزد به عنوان یکی از ناشناخته ترین گیاهان دارویی کشورمان, در کاربردهای طب سنتی, دارو های نوین و صنایع می تواند چشم انداز روشنی در آینده این گیاه ایجاد کند و تجارت, کشت و کار و در نتیجه فرآوری صنعتی- دارویی آن را افزایش دهد.
کلید واژه: زنیان, اثرات دارویی, اسانس بذر, آنتی اکسیدان, ماده موثره

لینک کمکی