فایل ورد Word مقايسه داروهاي اندانسترون، متوکلوپراميد و دگزامتازون در پيشگيري از تهوع و استفراغ در کودکان تحت عمل جراحي استرابيسم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقايسه داروهاي اندانسترون, متوکلوپراميد و دگزامتازون در پيشگيري از تهوع و استفراغ در کودکان تحت عمل جراحي استرابيسم :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: تهوع و استفراغ از عوارض مهم بعد از اعمال جراحی است که برای بیمار ناخوشایند بوده و سبب تاخیر در ترخیص و بروز عوارض دیگر می شود. رویداد این عارضه بعد از جراحی استرابیسم زیاد است. روش های دارویی و غیر دارویی متعددی برای پیش گیری از بروز این عارضه به کار رفته است. هدف این مطالعه مقایسه اثرات سه داروی اندانسترون, متوکلوپرامید و دگزامتازون در پیش گیری و یا کاهش تهوع و استفراغ به دنبال جراحی استرابیسم در کودکان بوده است. مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسویه کور, 111 کودک و نوجوان 2 تا 15 ساله, کلاس ASA Physical Status Class) ) I و II کاندید جراحی الکتیو استرابیسم به صورت تصادفی در 3 گروه اندانسترون, متوکلوپرامید و دگزامتازون قرار گرفتند. دگزامتازون در شروع عمل و به دنبال القا بیهوشی و اندانسترون و متوکلوپرامید نیم ساعت قبل از خاتمه عمل تجویز گردیدند. بروز تهوع و استفراغ و نیاز به درمان در ریکاوری (1 ساعت اول بعد از عمل), 1 تا 6 ساعت, 6 تا 12 ساعت و 12 تا 24 ساعت بعد از عمل در پرسش نامه ثبت گردید و توسط آزمون مجذور کای و Kruskall-wallis مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: از نظر میانگین سنی, وزن و جنس تفاوت معنی داری بین گروه ها وجود نداشت. در گروه دارویی اندانسترون کمترین میزان تهوع و استفراغ بعد از عمل (7.2%) و کمترین میزان نیاز به داروی ضدتهوع و استفراغ (3.6%) مشاهده شد (در گروه دگزامتازون به ترتیب 12.6% و 9% و در گروه متوکلوپرامید 13.5% و 10.8%).نتیجه گیری: کاربرد داروی اندانسترون در جراحی استرابیسم با کاهش بروز تهوع و استفراغ, کاهش بستری مجدد و هزینه های درمانی و رضایت بیشتر بیماران همراه است.
کلید واژه: استرابیسم, تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی, اندانسترون, دگزامتازون, متوکلوپرامید

لینک کمکی