فایل ورد Word پيش بيني عملکرد شرکت ها با استفاده از معيارهاي مدل تعالي سازماني EFQM (مورد مطالعه: گروه خودروسازي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word پيش بيني عملکرد شرکت ها با استفاده از معيارهاي مدل تعالي سازماني EFQM (مورد مطالعه: گروه خودروسازي) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشگر (مديريت) (Journal of Industrial Strategic Management)

تعداد صفحات :17

مدل اروپایی کیفیت یا مدل EFQMگسترده ترین ابزار ارزیابی عملکرد در جهان است. این مدل در راستای استراتژی ایران 1404 به عنوان ابزاری برای ارزیابی عمکرد سازمان های مختلف کشور مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت های بزرگ خودروساز کشور برای ارزیابی شرکت های زیرمجموعه خود مدل تعالی سازمانی را مورد استفاده قرار می دهند. علی رغم کاربرد این مدل در صنایع مختلف, هنوز روابط موجود میان معیارهای نه گانه مدل, از مباحث مهم و اصلی در حوزه صنعت و تحقیقات دانشگاهی محسوب می گردد. پژوهش حاضر با توجه به این مساله, 46 شرکت زنجیره ارزش ساز فعال در صنعت خودروسازی کشور را مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق 8 فرضیه با هدف بررسی روابط درونی مدل با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل سعی دارد راهکاری را جهت هدف گزاری و پیش بینی امتیازات هر معیار به شرکت های مورد مطالعه ارائه دهد.
کلید واژه: زنجیره ارزش ساز, مدل سرآمدی سازمانی EFQM, هدف گزاری, تحلیل رگرسیون چندگانه

لینک کمکی