فایل ورد Word پيش بيني عملکرد شرکت ها با استفاده از معيارهاي مدل تعالي سازماني EFQM (مورد مطالعه: گروه خودروسازي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

لینک کمکی