فایل ورد Word بررسي رابطه احداث پروژه ها توسعه شهري و آسيب هاي اجتماعي (مورد مطالعه: سوله بازيافت زباله پل کن منطقه 9 تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي رابطه احداث پروژه ها توسعه شهري و آسيب هاي اجتماعي (مورد مطالعه: سوله بازيافت زباله پل کن منطقه 9 تهران) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات جامعه شناختي شهري (مطالعات شهري)

تعداد صفحات :44

هر اقدام توسعه ای شهری, ناگزیر پیامدهای اجتماعی را برای شهروندان به دنبال خواهد داشت.این مقاله با هدف شناخت پیامدهای اجتماعی (پروژه سوله بازیافت زباله پل کن) در منطقه 9 تهران تهیه شده است. این مطالعه با استفاده از روش (ارزیابی اثرات اجتماعی) و تکنیک های کمی (پیمایش 212 نفر) و کیفی (30 مصاحبه عمیق فردی) با گروه های تحت تاثیر انجام گرفته است. مهمترین پیامدهای اجتماعی این پروژه به شرح زیر است:با بهره برداری از پروژه سوله بازیافت, کارکنان مراکز همجوار از جمله کمپ ترک اعتیاد, گرمخانه, خودروسازی سایپا, مجموعه ورزشی و فرهنگی کارگران نه تنها از پیامدهای منفی (آلودگی زیست محیطی و بهداشتی, بیماری های تنفسی و بوی نامطبوع) پروژه تاثیر خواهند پذیرفت, بلکه زمینه بروز آسیب های اجتماعی, گروه های منحرف و کجرو (اعتیاد و فروش موادمخدر) در بین کارکنان این مراکز ایجاد خواهد شد زیرا کارگران سوله بازیافت اغلب دارای سوابق مصرف و فروش مواد مخدر, سرقت, نزاع و درگیری بوده و برقراری ارتباطات مداوم و گسترده این گروه با معتادان کمپ و افراد بی خانمان گرمخانه که در همجواری سوله بازیافت واقع شده اند زمینه بروز این گونه آسیب ها اجتماعی را افزایش خواهد داد.
کلید واژه: آسیب های اجتماعی, مواد مخدر, سوله بازیافت پل کن, شهرداری منطقه 9

لینک کمکی