فایل ورد Word حقوق بشر معاصر و جهاد ابتدايي در اسلام معاصر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word حقوق بشر معاصر و جهاد ابتدايي در اسلام معاصر :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشنامه حقوق اسلامي

تعداد صفحات :35

جهاد ابتدایی به عنوان یکی از فروعات دین مبین اسلام دارای چنان اهمیتی است که در کتب فقهی, بطور مجزا یک باب به این موضوع اختصاص یافته است. جهاد ابتدایی حکمی است دو وجهی و از دو جهت سؤالاتی در ذهن ایجاد می کند. از یک سو این سؤال مطرح است که بر اساس اندیشه شیعه آیا در عصر غیبت جهاد ابتدایی از ناحیه حکومت اسلامی مجاز می باشد؟ که این سؤال در حیطه حقوق عمومی قابل بررسی است. از سوی دیگر با نگاهی حقوق بشری هدف و مقصود جهاد ابتدایی که از نگاه بسیاری از فقها دعوت به اسلام می باشد تأمل برانگیز است. چراکه بسیاری از متفکران روشنفکر معتقدند با آزادی تفکر و عقیده بشر در تعارض است و نوعی تحمیل عقیده است. در این مقاله به عنوان فرضیه اصلی بایدگفت که (در دوران معاصرمبتنی بر اقتضائات حقوق بشری, جهاد ابتدایی جایز و قابل استنباط از ادله شرعی است). لذا ابتدا به بررسی هدف و فلسفه جهاد ابتدایی در اسلام پرداخته سپس مشروعیت جهاد ابتدایی در حکومت فقیه جامع الشرایط را مورد بررسی قرار می دهیم.
کلید واژه: جهاد ابتدایی, عصر غیبت, حقوق بشر, ولی فقیه, حقوق عمومی

لینک کمکی