فایل ورد Word بررسي علل گرايش به جرم و انحراف در ساخت اجتماعي جوامع در حال توسعه با تکيه بر تغيير ساختار خانواده ايراني- اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي علل گرايش به جرم و انحراف در ساخت اجتماعي جوامع در حال توسعه با تکيه بر تغيير ساختار خانواده ايراني- اسلامي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشنامه حقوق اسلامي

تعداد صفحات :28

خانواده اسلامی- ایرانی هم بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم مبنی بر انگاره های دینی و آرمانی, مهم ترین رکن اجتماعی جامعه اسلامی و موثرترین مولد و حافظ هنجارها و ارزش های اجتماعی است. روند تحولات اجتماعی در ایران معاصر از مقطع آغاز برنامه های مدرنیزاسیون متفاوت از پیش شده و این تفاوت خود را در انحرافات اجتماعی و پدیده های مجرمانه نشان می دهد. دور شدن تدریجی دو یا سه نسل پیاپی از یکدیگر وضعیت جدیدی را ایجاد می کند که نهایتا اختلال در روابط میان نسلی و کارکردهای خانواده را موجب می شود. از طرفی به علت تغییر در معنا و کارکرد خانواده ها و تحولات جمعیتی و تحولات ارزشی در بخشی از نخبگان سیاسی, در روابط میان نسلی اختلالاتی بوجود آمده است که کاهش ارتباطات کلامی و گسست عاطفی, از دست رفتن انحصار در نظام تعلیم و تربیت و نهایتا اختلال در جامعه پذیری را موجب می شود. مقاله حاضر در چارچوب مطالعات جامعه شناسی جنائی, یعنی مطالعه جرم به اعتبار این که یک واقعیت اجتماعی و انسانی است, بدنبال فهم اثر جابجایی ارزش ها در فرآیند تغییرات اجتماعی ایران و زمینه سازی این تحولات در ارتکاب جرایم و گرایش به انحرافات و نابهنجاری های اجتماعی است.
کلید واژه: تفاوت (یا گسست) نسلی, جامعه شناسی جنایی, سرمایه اجتماعی, امنیت اجتماعی, شکاف ارزشی

لینک کمکی