فایل ورد Word افساد في الارض و جرايم عليه اخلاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word افساد في الارض و جرايم عليه اخلاق :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشنامه حقوق اسلامي

تعداد صفحات :42

جرایم ارتکابی علیه حوزه اخلاق همانند جرایم علیه حوزه های دیگر همچون اقتصاد, حیثیت معنوی, سلامت جسمی می تواند به صورت فردی یا گروهی و سازمان یافته ارتکاب یابد که طبیعتا سازمان یافتگی در این حوزه ها سبب اعمال مجازات های شدیدتر برای مرتکبان خواهد بود. در حوزه اخلاق, بواسطه نبود یک بخش یا باب خاص جهت جرم انگاری جرایم مخصوص و ناظر به این حوزه, تفکیک مشخصی بین ارتکاب فردی یا سازمان یافته جرایم پیش گفته مشاهده نمی شود که البته این امر مخصوص این حوزه نیست و این خلا در سایر حوزه های پیش گفته نیز قابل مشاهده می باشد و این در حالی است که ممکن است سازمان یافتگی در این حوزه همراه با قصد براندازی نظام اسلامی و اخلال در مبانی و پایه های آن باشد.علی رغم عدم وجود عنوان خاص جهت این جرایم در منابع فقهی و قوانین موضوعه, بحث از امکان تسری عناوین مصطلح فقهی به این گونه جرایم, امری است ممکن و بلکه الزامی تا جرایمی در این سطح و با این انگیزه, با عکس العمل و مجازات شایسته مواجه شود. در میان عناوین فقهی, محاربه و افساد فی الارض را می توان بیش از دیگر عناوین مصطلح فقهی همچون بغی و اشاعه فحشا , در مظان تسری به جرایم پیش گفته دانست که البته این امر مستلزم تعیین رابطه این دو عنوان با هم می باشد. در اینجا دو احتمال که بیشتر مورد اشاره فقها قرار گرفته اند, استقلال دو عنوان از هم یا تساوی آن ها با هم می باشد که در هر دو حالت, روایات متعدد و نظریات فقهای متقدم و متأخر حاکی از آن است که این دو عنوان چه به صورت مستقل و جداگانه و چه به صورت متحد و هم مصداق, قابل تسری به جرایم علیه اخلاق در صورت سازمان یافتگی و با قصد براندازی نظام اسلامی می باشد.
کلید واژه: افساد فی الارض, سازمان یافتگی, براندازی, جرم علیه اخلاق

لینک کمکی