فایل ورد Word تحليل قيمت مسکن کلان شهري و محدوده رشد شهري در ايران؛ کاربرد الگوي پانل ديتا در شهرهاي منتخب تهران، اصفهان و شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تحليل قيمت مسکن کلان شهري و محدوده رشد شهري در ايران؛ کاربرد الگوي پانل ديتا در شهرهاي منتخب تهران, اصفهان و شيراز :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي

تعداد صفحات :24

در حالی که زندگی شهری به ویژه در کلان شهرها با مساله مسکن پیوند خورده است, سهم قابل ملاحظه تولید ناخالص ملی, از بخش مسکن شهری, بر ارتباط این بخش با تحولات اقتصاد کلان دلالت دارد. بر اساس اهداف پژوهش, این مقاله با توجه به تقاضای مصرفی و سرمایه ای مسکن کلان شهری و متغیرهای موثر بر آن, به تبیین و تصریح مدلی برای تغییرات قیمت مسکن کلان شهری در رابطه با متغیرهایی چون درآمد سرانه شهری, نقدینگی و سرانه زمین شهری بر مبنای پیشینه پژوهش و مبانی نظری پرداخته است. این مقاله نهایتا, به بررسی نحوه اثرگذاری این متغیرها بر قیمت مسکن کلان شهری در ایران با استفاده از یک الگوی پانل دیتا مبتنی بر داده های سه شهر تهران, اصفهان و شیراز در دوره زمانی 1388-1377 می پردازد. بر اساس نتایج این مطالعه و همچنین با کاربرد روش GMM در تخمین مدل, نشان داده شده است که تغییرات درآمد سرانه شهری و حجم نقدینگی به صورت مستقیم و معنی داری بر قیمت مسکن کلان شهری در ایران موثر است. بعلاوه محدودیت عرضه زمین کلان شهری با توجه به تغییرات جمعیتی, منجر به روند کاهنده سرانه زمین در کلان شهرهای منتخب شده است. سرانه زمین شهری نیز رابطه معکوسی با قیمت مسکن داشته و بر روند افزایشی قیمت مسکن کلان شهری در ایران, به صورت معنی داری اثرگذار بوده است.
کلید واژه: کلان شهر, قیمت مسکن, محدوده رشد شهری (UGB), سیاست پولی, تکنیک پانل دیتا, سرانه زمین شهری

لینک کمکی