فایل ورد Word عوامل موثر بر تمايل به پرداخت بازديدکنندگان و برآورد ارزش تفريحي منطقه جاجرود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word عوامل موثر بر تمايل به پرداخت بازديدکنندگان و برآورد ارزش تفريحي منطقه جاجرود :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مدلسازي اقتصادي

تعداد صفحات :21

هدف تحقیق حاضر برآورد ارزش تفریحی منطقه جاجرود و تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان به روش ارزش گذاری مشروط می باشد, بدین منظور اطلاعات موردنیاز ازطریق پرسشنامه انتخاب دوگانه و روش نمونه گیری تصادفی ساده گردآوری شد. سپس نقش و سهم هریک از عوامل فردی, اجتماعی و اقتصادی و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و مدل لاجیت بررسی و بر اساس روش حداکثر راستنمایی, پارامترهای مدل برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیش از 70 درصد افراد موردبررسی تمایل خود را جهت پرداخت مبلغی برای بازدید از منطقه جاجرود اعلام داشته اند. نتایج مدل لاجیت نشان داد که متغیر قیمت, سن افراد و بعدخانوار اثر منفی معنادار و سطح تحصیلات, درآمد ماهیانه, جذابیت منطقه و نگرش افراد اثر معنادار و مثبت بر تمایل افراد برای پرداخت مبلغی برای بازدید از منطقه تفریحی جاجرود دارد. همچنین قیمت بهینه برای هر بازدید, 5700 ریال و ارزش تفریحی سالانه منطقه, حدود 4595 میلیون ریال برآورد گردید.
کلید واژه: ارزش تفریحی, ارزش گذاری مشروط, تمایل به پرداخت, جاجرود

لینک کمکی