فایل ورد Word شبکه هاي اجتماعي مجازي و کاربران جوان؛ از تداوم زندگي واقعي تا تجربه جهان وطني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word شبکه هاي اجتماعي مجازي و کاربران جوان؛ از تداوم زندگي واقعي تا تجربه جهان وطني :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجلس و راهبرد

تعداد صفحات :34

مساله اصلی این مقاله دلایل حضور کاربران جوان ایرانی در شبکه های اجتماعی مجازی با وجود ممنوعیت قانونی دسترسی به برخی آنهاست. این مطالعه با رویکرد پژوهشی استفاده و رضایتمندی و انجام تحقیق کیفی و برگزاری مصاحبه های نیمه ساختاریافته در قالب گروه های کانونی متمرکز به شناسایی انگیزه ها و اهداف حضور جوانان در این شبکه ها و کاربردهای رضایت بخش شبکه های اجتماعی مجازی از زبان خود کاربران اقدام کرده است. یافته های پژوهش حاکی است که از دیدگاه کاربران جوان, محیط شبکه های اجتماعی مجازی مانند (فیس بوک) که کاربران جوان ایرانی زیادی در آن فعالیت دارند, فضایی سیاسی تلقی نمی شود بلکه اکثر آنها برای تسهیل روابط خود, احیای ارتباطات قدیمی و ایجاد و حفظ ارتباطات دوستانه به آن روی می آورند. در حالی که برخی محدودیت های خانوادگی, جغرافیایی, اجتماعی, فرهنگی, سیاسی و اقتصادی را با حضور در شبکه جبران می کنند که از مهمترین آنها تجربه جهان وطنی و آشنایی با دنیای مدرن است. مقاله حاضر, پس از شناخت انگیزه های کاربران جوان با توجه به مقتضای شرایط اجتماعی, سنی و جنسی کاربران در تبیین و تشریح دلایل ذکر شده و جایگاه شبکه های اجتماعی مجازی در زندگی کاربران جوان تلاش کرده است.
کلید واژه: شبکه های اجتماعی مجازی, کاربردها, جوانان, ارتباطات شبکه ای, رضایتمندی, گروه های کانونی متمرکز

لینک کمکی