فایل ورد Word واکاوي سياست گذاري فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران (آسيب ها و راهبردها)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word واکاوي سياست گذاري فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران (آسيب ها و راهبردها) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجلس و راهبرد

تعداد صفحات :41

این مقاله با هدف بررسی تحلیلی و آسیب شناسی سیاست گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران, ضمن تعریف دو مفهوم فرهنگ و سیاست عمومی؛ سیاست های فرهنگی و ملاحظات نظری سیاست گذاری فرهنگی را تبیین کرده و پس از تشریح سیاست های فرهنگی, با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای اسنادی و مدارک علمی و تدوین آرا و نظرهای افراد خبره و صاحب نظر در قالب روش دلفی به تدوین آسیب های این حوزه و ارائه راهکارهای نظری و عملی برای مقابله با آنها می پردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهد رابطه دوسویه فرهنگ و سیاست گذاری, ظرفیت بالقوه موثر و فراوانی در ایجاد تحولات فرهنگی و مدیریتی در کشورمان دارد که بخش بسیار کوچکی از آن به فعلیت رسیده است. با نگرش آسیب شناسانه به عرصه سیاست های فرهنگی, می توان به مواردی چون تعدد, ناهماهنگی و ناسازگاری میان مراکز سیاستگذار فرهنگی, عدم تدوین شاخص های قابل رصد, برخورد شعاری با سیاست های فرهنگی, عدم تعیین مسوولیت دستگاه های فرهنگی, ضعف در پویایی و روزآمدی سیاست های فرهنگی متناسب با تغییرات محیطی و مقتضیات زمان, فقدان تفاهم و دیدگاه مشترک مجریان, کم توجهی به نهادهای مردمی, عدم اولویت بندی سیاست ها, ضعف در نظارت موثر و کم توجهی به نظارت همگانی و خودکنترلی, تناقض در سیاست های اعمالی, ابهام در ارتباط میان سیاست های فرهنگی با سایر سیاست ها و... به عنوان مهمترین آسیب های سیاست گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.
کلید واژه: آسیب شناسی, سیاست گذاری, فرهنگ, سیاست گذاری فرهنگی, سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

لینک کمکی