فایل ورد Word سازگاري عصمت با اختيار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word سازگاري عصمت با اختيار :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مشرق موعود

تعداد صفحات :25

از جمله شبهات و چالش های فراروی مباحث عصمت انبیای الهی و امامان شیعه (ع) چگونگی فایل ورد Word سازگاري عصمت با اختيار آدمی است. آیا مرتکب معصیت و خطا نشدن, چه عمدی و چه سهوی, چه صغیره و چه کبیره در همه عمر - که مدعای اندیشمندان امامیه است - به نوعی به معنای سلب اختیار از معصوم نیست؟ علما و حکمای اسلامی در پاسخ و تبیین عقلی و منطقی این مساله, راه حل هایی مطرح کرده اند, از جمله تبیین و تحلیلی کامل و جامع از سبب و منشا عصمت معصومین و نیز بررسی توالی فاسد پذیرش جبری بودن عصمت, همچون عدم استحقاق ثواب و فضیلت و متوجه نبودن تکالیف الهی نسبت به آنها و....آن چه در این نوشتار برای حل مناقشه عصمت و جبری انگاشتن آن از نظر می گذرانیم, تبیین کلید حل معما, یعنی بررسی ماهیت و حقیقت عصمت, برای یافتن سبب این مصونیت معصومین (ع) است.
کلید واژه: انبیا, اختیار, جبر, عصمت, قدرت, معصوم

لینک کمکی