فایل ورد Word تاثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي در ايران با تاکيد بر مدل آرمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تاثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي در ايران با تاکيد بر مدل آرمي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مدلسازي اقتصادي

تعداد صفحات :21

این مقاله با تخمین اندازه بهینه دولت, به بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران با استفاده منحنی آرمی در دوره 85-1344 می پردازد. نتایج نشان می دهد رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در بلند مدت و کوتاه مدت, مثبت و غیر خطی (درجه دوم) بوده و دارای نقطه حداکثراست. نتیجه دیگر این است که اندازه کنونی دولت بزرگ تر از اندازه بهینه بلند مدت و کوتاه مدت است و باید فعالیت هایی در جهت کوچک کردن اندازه دولت انجام داد.
کلید واژه: اندازه دولت, رشد اقتصادی, منحنی آرمی, همگرایی جوهانسن, جوسیلیوس

لینک کمکی