فایل ورد Word پيش بيني قيمت سهام شرکت فرآورده هاي نفتي پارس با استفاده از شبکه عصبي و روش رگرسيوني: مطالعه موردي: قيمت سهام شرکت فرآورده هاي نفتي پارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word پيش بيني قيمت سهام شرکت فرآورده هاي نفتي پارس با استفاده از شبکه عصبي و روش رگرسيوني: مطالعه موردي: قيمت سهام شرکت فرآورده هاي نفتي پارس :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مدلسازي اقتصادي

تعداد صفحات :22

یکی از راه های تامین سرمایه برای سرمایه گذاری, انتشار اوراق قرضه و سهام از طریق بازار بورس می باشد. افراد در این بازار انتظار دستیابی به سود را دارند. اولین و مهم ترین عاملی که در اتخاذ سرمایه گذاری در بورس فراروی سرمایه گذار قرار دارد عامل قیمت سهام است که به تبع آن مقوله ارزیابی و پیش بینی قیمت آینده نیز مطرح می شود. فعالان در این بازار درصدد دستیابی و به کارگیری روش هایی هستند تا با پیش بینی آتی قیمت سهام, سود سرمایه خود را افزایش دهند.مطالعه حاضر با هدف پیش بینی قیمت پایانی سهام- مطالعه موردی شرکت فرآورده های نفتی پارس- با به کارگیری داده های روزانه در دوره زمانی 13/8/1388 تا 11/11/1389 از طریق دو روش شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی ARIMA صورت پذیرفته است. نتایج به دست آمده به وسیله مدل شبکه عصبی دارای خطای کمتر, قدرت توضیح دهندگی بالاتر و در نتیجه پیش بینی بهتری را نسبت به روش رگرسیونی نشان می دهد.
کلید واژه: شبکه عصبی مصنوعی, پیش بینی قیمت سهام, مدل خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA)

لینک کمکی