فایل ورد Word بررسي روابط تجاري ايران با مهم ترين شرکاي تجاري آسيا با تمرکز بر آزمون منحني جي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي روابط تجاري ايران با مهم ترين شرکاي تجاري آسيا با تمرکز بر آزمون منحني جي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مدلسازي اقتصادي

تعداد صفحات :24

این مقاله با استفاده از یک الگوی مناسب, پویایی های کوتاه مدت تراز تجاری را با تغییرات بلند مدت آن ترکیب نموده تا به واسطه آن به آزمون پدیده منحنی جی دوجانبه بین ایران و مهم ترین شرکای تجاری آسیایی آن بپردازد. در این راستا از آزمون کرانه ها در هم جمعی و الگوی تصحیح خطا طی دوره (1) 1370- (2) 1386 برای تخمین رابطه بلند مدت و کوتاه مدت تراز تجاری استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت شاخه نزولی منحنی جی تنها برای چین و ژاپن تایید می شود. هم چنین کاهش ارزش ریال در برابر پول رایج کشور شریک تجاری دارای اثر مطلوب بلند مدت می باشد.
کلید واژه: نرخ ارز, منحنی جی دوجانبه, تراز تجاری, آزمون کرانه ها

لینک کمکی