فایل ورد Word تاثير ثروت بر مصرف بخش خصوصي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تاثير ثروت بر مصرف بخش خصوصي در ايران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مدلسازي اقتصادي

تعداد صفحات :24

در این مقاله, اثر ثروت (دارایی) مالی بر مصرف بخش خصوصی مورد آزمون قرار می گیرد. برآورد مدل خودرگرسیون برداری باوقفه های توزیعی (ARDL) با استفاده از داده های فصلی 1375:1 تا 1389:4 نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت, میل نهایی به مصرف ناشی از درآمد قابل تصرف به ترتیب 0.361 و 0.686 و میل نهایی به مصرف ناشی از ثروت مالی به ترتیب 0.261 و 0.497 می باشند. هم چنین الگوی تصحیح خطا نشان دهنده تعدیل عدم تعادل های کوتاه مدت با ضریب -0.525 است که سرعت تعدیل نسبتا مناسبی محسوب می شود.
کلید واژه: ثروت مالی, درآمد قابل تصرف, مصرف, ایران

لینک کمکی