فایل ورد Word برآورد فقر و شاخص هاي فقر در مناطق شهري و روستايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word برآورد فقر و شاخص هاي فقر در مناطق شهري و روستايي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مدلسازي اقتصادي

تعداد صفحات :25

در این مقاله فقر نسبی مورد توجه قرار گرفته و خط فقر بر اساس رویکرد رفتار مصرفی و مطلوبیت گرایی در قالب سیستم مخارج خطی با استفاده از داده های خام بودجه خانوار که در طبقات پنج گانه گروه بندی شده اند, برای جوامع شهری و روستایی طی دوره 86-1380 برآورد شده است. سپس شاخص های فقر سرشمار, شکاف فقر و شاخص فوستر, گریر و توربک (FGT) محاسبه و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که در نیمه اول دوره مطالعه شاخص های فقر روند تقریبا نزولی را طی کرده اند, این در حالی است که نیمه دوم, تصویری از صعودی بودن شاخص های فقر را ارا ه می کند. از این رو, توجه هرچه بیشتر به پدیده فقر, پایش مستمر آن, و تلاش بیشتر برای فقرزدایی را یادآور می شود.
کلید واژه: فقر, شاخص های فقر, شکاف فقر, سیستم مخارج خطی

لینک کمکی