فایل ورد Word تخمين قيمت هدانيک ساختمانهاي مسکوني در شهر تبريز: با رويکرد اقتصادسنجي فضايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تخمين قيمت هدانيک ساختمانهاي مسکوني در شهر تبريز: با رويکرد اقتصادسنجي فضايي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مدلسازي اقتصادي

تعداد صفحات :24

هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر تبریز با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی می باشد.برای این کار چهار عامل فیزیکی, محیطی, دسترسی و فضایی در نظر گرفته شده است. در این مقاله, اطلاعات مورد نیاز از 757 خانوار نمونه ساکن در شهر تبریز در سال 1389جمع آوری شده است و به کمک این داده ها, نقشه آماری شهر تبریز و نرم افزارهای Geoda و GIS مدل تحقیق, تخمین زده شد. نتایج نشان می دهد که فرضیه وجود وابستگی فضایی در متغیر قیمت واحدهای مسکونی در مدل تایید می شود و متغیرهای دسترسی واحد مسکونی به خیابان, مجهز بودن به سیستم های گرمایشی و سرمایشی و وضعیت امنیت منطقه اثر مثبت و معنا داری بر قیمت واحدهای مسکونی در شهر تبریز دارد. همچنین قیمت واحدهای مسکونی دارای مصالح و اسکلت بندی بتونی و فلزی نسبت به واحدهای مسکونی با مصالح خشتی یا چوبی, دارای قیمت بالاتری هستند. همچنین ساختمانهای مسکونی بانمای سنگ مرمر نسبت به واحدهای مسکونی بانمای غیراستاندارد یا بدون نما قیمت بالاتری دارند.
کلید واژه: اقتصادسنجی فضایی, وابستگی فضایی, قیمت مسکن, قیمت هدانیک, تبریز

لینک کمکی