فایل ورد Word نقش حمايت هاي مالي ورزشي در ايجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حاميان مالي ورزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word نقش حمايت هاي مالي ورزشي در ايجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حاميان مالي ورزشي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي مديريت ورزشي و علوم حرکتي

تعداد صفحات :14

امروز در جهان, حمایت های مالی به خصوص حمایت های مالی ورزشی بخش مهمی از فعالیت های بازاریابی را تشکیل می دهند. در ایران هم حمایت های مالی ورزشی روند روبه رشدی را به خصوص در ورزش فوتبال طی می کند. از این رو, مدیران شرکت ها باید از فعالیت های بازاریابی اطلاعات کاملی کسب کنند تا بتوانند تصمیمات مهمی از جمله تخصیص منابع برای حمایت های مالی ورزشی اتخاذ کنند. هدف از این تحقیق, بررسی نقش حمایت های مالی ورزشی بر مرحله بلوغ هواداران فوتبال بود که در آن 5 متغیر مهم یعنی آگاهی از نام و نشان تجاری, تصویر شرکت, علاقه به شرکت, قصد خرید و وفاداری به شرکت و محصولاتش مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور, پرسشنامه ای طراحی و پس از تایید روایی پرسشنامه توسط متخصصان, پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (با اجرا بر روی بخش کوچکی از جامعه موردنظر) برابر با 0.80 به دست آمد. هواداران تیم پرسپولیس در لیگ دهم به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و تعداد 400 نفر از هواداران به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق, با روش آماری آزمون دوجمله ای (نسبت), تاثیر حمایت های مالی ورزشی بر افزایش 5 متغیر ذکر شده در میان هواداران مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده, حمایت های مالی ورزشی باعث ارتقای تصویر شرکت, افزایش قصد خرید, علاقه به شرکت و وفاداری هواداران به حامی مالی می شود ولی تاثیر زیادی بر آگاهی از نام و نشان تجاری ندارد. شرکت ها باید در نظر داشته باشند که مراحل بلوغ هواداران یک فرایند زمان بر است و به حمایت مداوم و طولانی نیاز دارد تا در نهایت بتوانند به اهداف بازاریابی خود که همانا بازگشت سرمایه, افزایش سهم بازار و افزایش مشتریان است, نائل شوند.
کلید واژه: حمایت های مالی ورزشی, هواداران, نشان تجاری, تصویر شرکت, علاقمندی, قصد خرید, وفاداری

لینک کمکی