فایل ورد Word تبيين راهکارهاي جذب و افزايش مشارکت شهروندان در برنامه هاي ورزش همگاني و تفريحي (مطالعه موردي: اروميه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تبيين راهکارهاي جذب و افزايش مشارکت شهروندان در برنامه هاي ورزش همگاني و تفريحي (مطالعه موردي: اروميه) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي مديريت ورزشي و علوم حرکتي

تعداد صفحات :16

(ورزش همگانی و تفریحی) جنبشی است که آرمان المپیک را که همانا ورزش را یک حق انسانی برای همه افراد صرف نظر از جنس, نژاد و طبقه اجتماعی می داند, ترویج می کند. هدف از پژوهش حاضر, تبیین راهکارهای جذب و افزایش مشارکت شهروندان ارومیه ای در برنامه های ورزش همگانی و تفریحی می باشد. کلیه شهروندان بالای 20 سال با حداقل مدرک دیپلم, جامعه آماری این تحقیق بودند که 400 شهروند با استفاده از روش نمونه گیری مرحله ای به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته روا که پایایی آن با استفاده از روش آزمون - باز آزمون (r=0.81) به دست آمد, به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که راهکارهای تبیین شده در رابطه با رسانه های گروهی, اماکن و تاسیسات ورزشی, مسوولان و برنامه ریزان ورزشی و آموزش ورزش همگانی در جذب و افزایش مشارکت شهروندان در برنامه های ورزش همگانی و تفریحی نقش دارند. لذا اختصاص زمان بیشتری به برنامه های ورزشی در شبکه استانی, طرح ریزی پارک و فضای تفریحی جهت انجام فعالیت های غیرساختمند مانند پیاده روی و دوچرخه سواری, عدم دریافت شهریه از کسانی که برنامه های ورزشی را مورد توجه قرار می دهند و نیز استفاده از مربیان متخصص, از راهکارهایی است که می تواند مشارکت عمومی شهروندان را در برنامه های ورزش همگانی و تفریحی بهبود ببخشد.
کلید واژه: شهروند, ورزش همگانی, ورزش تفریحی, راهکار

لینک کمکی