فایل ورد Word صائب و انتقادهاي اجتماعي او

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word صائب و انتقادهاي اجتماعي او :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : زبان و ادب فارسي

تعداد صفحات :25

موضوع سیاست و چگونگی اداره امور مردم و جامعه یکی از دغدغه های فکری شاعران و نویسندگان است و اهمیت این موضوع سبب شده تا در سروده ها و نوشته های خود به این موضوع بپردازند؛ چنان که سعدی در گلستان و بوستان, عنصرالمعالی در قابوس نامه و زین العابدین مراغه ای در سیاحت نامه ابراهیم بیگ گوشه ای از سیاست حاکمان را در قالب رمان اجتماعی بیان کرده اند.صائب تبریزی از بزرگترین سخن سرایان سبک هندی در قرن دهم هجری است. مضمون آفرینی های زیبای او در غزل, توجه ویژه او به مسائل اجتماعی و پیروی از طنز حافظ و سعدی, او را در ردیف یکی از چهره های بزرگ ادبی ایران قرار داده است. صائب با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی عصر خود نگاهی ویژه به سیاست و کشورداری دارد. او در هر باب, نقدهایی در پرده پند و اندرز برای کارگزاران حکومت دارد. در این مقاله سعی شده است نمونه هایی از انتقادهای سیاسی و اجتماعی منعکس شده در اشعار صائب تبریزی ارائه شود.
کلید واژه: صائب تبریزی, انتقاد, اجتماع, عدالت, ظلم

لینک کمکی