فایل ورد Word بررسي «طلب» در مثنوي مولانا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي (طلب) در مثنوي مولانا :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : زبان و ادب فارسي

تعداد صفحات :30

بنابر اعتقاد اکثر عرفا, اولین منزل در سلوک طریقت, طلب و شوق انسان برای بازگشت به وطن اصلی خویش است. این شوق و میل به بازگشت به اصل خویش به مصداق, کل شی یرجع الی اصله (هر چیزی به اصل خویش باز می گردد) نه تنها در انسان, بلکه در تمامی ذرات عالم هستی جریان و سریان دارد.جزو ها را روی ها سوی کل است بلبلان را عشق با روی گل است (مثنوی, 1/767)آنچه از دریا به دریا می رود از همانجا کآمد, آن جا می روداز سر که سیل های تیزرو وزتن ما جان عشق آمیز رو (مثنوی, 1/772-771)مولوی نیز از همان نخستین ابیات مثنوی (نی نامه) سخن خود را با دعوت به گوش فرا دادن به درد دل های (نی) آغاز می کند که به سبب دوری از نیستان, شکوه سر می کند و از آنجا که به اعتقاد اکثر پژوهش گران, تمام مثنوی در هجده بیت (نی نامه) خلاصه شده است, مثنوی مولانا به عبارتی, داستان همین شوق و طلب است و بیشتر حکایاتی که مولانا در مثنوی بیان می کند, به نوعی هدفش بر افروختن شعله (طلب) و اشتیاق در دل سالکان راه حق است.این مقاله کوششی است در بررسی موضوع (طلب) از نگاه مولانا که پس از مقدمه و نظر تعدادی از مشایخ صوفیه در این مورد, دیدگاه خاص مولانا را در ارتباط با این مقوله در مثنوی پی گیری می کند. نوع روش تحقیق در این مقاله عمدتا تجزیه و تحلیل عقلانی و به صورت کتابخانه ای است.نتیجه ای که از این پژوهش به دست آمده, آن است که: چون مولانا مثنوی را در حالت شور و سماع و مستی می سروده, نکات عرفانی, به صورت پراکنده در خلال حکایت های آن بیان شده است و برای دریافت دیدگاه مولانا در خصوص هر کدام از آنها ناگزیر باید شش دفتر مثنوی را با دقت هر چه تمام تر جست و جو کرد. این پژوهش تلاشی برای گردآوری و استخراج دیدگاه مولانا در زمینه (طلب) به گونه ای منظم و منطقی است. با این هدف که پژوهندگان نکات عرفانی مثنوی برای بررسی این مقوله, نیازی به مطالعه تمام مثنوی نداشته باشند.
کلید واژه: طلب, مولوی, سالک, عرفان, تصوف

لینک کمکی