فایل ورد Word تاثير يورش مغول بر عربي سرايي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تاثير يورش مغول بر عربي سرايي در ايران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادب عربي (دانشکده ادبيات و علوم انساني, دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :25

در قرن های نخست دوره اسلامی زبان عربی با سرعت زیادی در ایران گسترش یافت و به مرور زمان به زبان سیاسی و علمی و ادبی ایران در حوزه تمدن اسلامی تبدیل شد. در این میان عده زیادی از ایرانیان اهل ذوق و ادب به آفریدن آثار ادبی به زبان عربی پرداختند. به طوری که بازار شعر عربی در ایران به ویژه در قرن چهارم و پنجم رونقی تام و تمام گرفت. حمله مغولان به سرزمین ایران و بروز تحولات و نابسامانی های اجتماعی و سیاسی تاثیری شگرف بر جوانب مختلف جامعه و فرهنگ و ادبیات ایران گذاشت. این که یورش مغول و نابسامانی ها و تحولات اجتماعی ناشی از آن, چه پیامدهایی برای زبان و ادب عربی در ایران داشت مساله ای است که این مقاله بدان پرداخته است و با تکیه بر دیدگاه های صاحب نظران و تحقیقات معاصران کوشیده است آن را تبیین نماید. بررسی انجام شده این واقعیت را مسجل ساخت که به همان میزان که تا پیش از حمله مغول بازار فرهنگ و دانش و ادب و از جمله ادب عربی در ایران گرم بود پس از حمله مغول به سردی گرایید, اما درخت ادب عربی در این مرز و بوم به کلی نخشکید, بلکه با جان گرفتن دوباره ادب فارسی, زبان عربی نیز به ضرورت به حیات خود ادامه داد و شاعران ایرانی که البته عمده آنان در اصل فارسی سرای بودند آثار فراوانی را به زبان عربی از خویش بر جای گذاشتند.
کلید واژه: عربی سرایان, مغولان, ایرانیان, ایلخانان, شعر عربی و فارسی

لینک کمکی