فایل ورد Word پيدايش شعر آزاد عربي و ويژگي هاي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word پيدايش شعر آزاد عربي و ويژگي هاي آن :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادب عربي (دانشکده ادبيات و علوم انساني, دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :14

شعر آزاد به عنوان راهکاری نوین برای به تصویرکشیدن احساسات شعرا از اهمیت به سزایی برخوردار است. میان ناقدان, اختلاف دیدگاه فراوانی درباره تاریخ دقیق پیدایش آن و عیب ها و برتری های آن در مقایسه با شعر سنتی وجود دارد. برخی عقیده دارند شعر آزاد زبان عربی ریشه در موشح - نوعی شعر عامیانه که در آندلس پیدا شد - دارد. عده ای دیگر معتقدند ریشه شعر آزاد به (بند) - اگرچه پیدایش دقیق بند نیز مشخص نیست - می رسد, چون شاعر هم در بند و هم در شعر آزاد اختیار دارد که تفعیله های شعر را برحسب مفهوم مورد نظر خویش کم و زیاد کند. دسته سوم ناقدان بر این عقیده اند که شاعران مهجر منادی تغییر و تحول در شعر عرب از لحاظ مفهوم و وزن و بحرهای عروضی می باشند. به هرحال همه تلاش ها به شعر مشهور (الکولیرا) خانم دکتر نازک الملائکه شاعره معاصر عراقی و یا قصیده (هل کان حبا) دیگر شاعر معاصر عراقی یعنی بدر شاکر السیاب منتهی می شود و این دو به عنوان پیشگامان شعر آزاد عربی مطرح می شوند, برخی نازک الملائکه را به عنوان نخستین پیشگام و دسته ای دیگر بدر را اولین سراینده شعر آزاد عربی به شمار می آورند. از مهم ترین ویژگی های شعر آزاد عربی می توان به موارد زیر اشاره کرد: قدرت شاعر در کوتاه و بلندی مصراع ها و آزادی خیال, وحدت و هماهنگی ساختمان, شایستگی برای نقل آثار عربی.
کلید واژه: شعر آزاد, شعرا, ادبیات معاصر عرب, نوآوری

لینک کمکی