فایل ورد Word ارائه چارچوبي براي پياده سازي مديريت فناوري در بنگاه هاي فناوري محور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word ارائه چارچوبي براي پياده سازي مديريت فناوري در بنگاه هاي فناوري محور :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : رشد فناوري

تعداد صفحات :13

امروزه مدیران دریافته اند که فناوری مهمترین منبع ایجاد مزیت رقابتی و رشد در شرکت ها است و از این رو باید مورد توجه قرار گیرد. برای مدیریت فناوری در شرکت ها چارچوب های متعددی ارائه شده است, اما همچنان یک چارچوب عملی و مجموعه ابزارهای مدون برای بهره مندی از آن, در دسترس نمی باشد. تئوری توانمندی های پویا با تمرکز بر ایجاد جریان پویایی از توانمندی در درون سازمان, می تواند مفهومی مناسب در تدوین چارچوب مدیریت فناوری در سطح بنگاه باشد. لذا این مقاله سعی دارد با تکیه بر تئوری توانمندی های پویا با بررسی ادبیات موجود پیرامون فعالیت های مدیریت فناوری چارچوبی را فراهم آورد تا علاوه بر معرفی فعالیت های مدیریت فناوری, ارتباط آن با مفاهیم پیرامونی چون مدیریت دانش و مدیریت نوآوری مشخص نماید. بدین منظور چارچوب های مدیریت فناوری ارائه شده توسط محققین مورد بررسی قرار گرفته و چارچوبی مناسب برگرفته از مطالعات ستیندامار, فال و پروبرت ارائه گردیده است. اعتقاد بر آن است, هر یک از فعالیت های ششگانه اکتساب, بهره برداری, شناسایی, یادگیری, محافظت و انتخاب امکان ایجاد یک توانمندی پویا ویژه را فراهم می آورد. البته به منظور پیگیری مناسب این فعالیت ها باید از ابزارهای مناسبی استفاده کرد؛ در این مقاله شش ابزار تجزیه و تحلیل پتنت, مدیریت پورتفولیو, تدوین نقشه راه, منحنیS , مرحله- درگاه و تجزیه و تحلیل ارزش, به عنوان ابزارهایی برای ایجاد قابلیت فناورانه در درون سازمان مورد اشاره قرار می گیرد. ارائه فعالیت ها و ابزارهای شش گانه مدیریت فناوری در این مقاله می تواند نقطه آغازی مناسب برای پیگیری مدیریت فناوری در بنگاه های فناوری محور باشد.
کلید واژه: شرکت های دانش بنیان, تئوری توانمندی پویا, چارچوب مدیریت فناوری, ابزارهای مدیریت فناوری

لینک کمکی