فایل ورد Word بررسي تاثير حقوق مالکيت فکري بر صادرات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي تاثير حقوق مالکيت فکري بر صادرات :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : رشد فناوري

تعداد صفحات :14

تفاوت سطح دانش و فناوری یکی از عوامل موثر بر شکاف توسعه یافتگی در بین کشورها است. فناوری در بخش سخت افزاری, تجهیزات و ماشین آلات را در بر می گیرد و بخش نرم افزاری آن ناشی از تراوشات فکری انسان است که حمایت از این بخش را حقوق مالکیت فکری بر عهده دارد. حمایت از ابداعات و اختراعات در چارچوب مالکیت فکری نقش تعیین کننده ای در توسعه تجاری کشورها بر عهده دارد, زیرا ایده های جدیدی که مالکیت آنها حفظ شده باشد, مزیت های رقابتی را ایجاد و یا تقویت می نمایند. در این مقاله به بررسی اثر حمایت از حقوق مالکیت فکری بر صادرات کشورهای عضو گروه 15 در دوره زمانی 2007-1995 می پردازیم. برای این منظور از شاخص برنامه های ثبت اختراع به عنوان معرف حمایت از حقوق مالکیت فکری استفاده شده است. تاثیر حمایت از حقوق مالکیت بر صادرات هم به صورت مستقیم و هم از کانال سایر متغیرها از جمله تولید ناخالص داخلی, سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مخارج تحقیق و توسعه بررسی شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد حمایت گسترده تر از حقوق مالکیت فکری در حوزه های نیازمندی های متقابل اعضای گروه 15, زمینه مناسبی برای افزایش سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی, افزایش قدرت رقابت پذیری و در نتیجه افزایش صادرات به ویژه صادرات با فناوری بالا را فراهم خواهد نمود ولی حمایت بیشتر از حقوق مالکیت در صورتی مستقیما و یا از کانال سایر متغیرها بر صادرات اثرگذار خواهد بود که شرایط مناسبی برای کاربردی شدن ثبت اختراع ها فراهم شود.
کلید واژه: حقوق مالکیت فکری, صادرات, رقابت پذیری

لینک کمکی