فایل ورد Word بررسي اثر تنوع صادراتي بر رشد اقتصادي ايران در سال هاي پس از انقلاب اسلامي (سال هاي 1358- 1385)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي اثر تنوع صادراتي بر رشد اقتصادي ايران در سال هاي پس از انقلاب اسلامي (سال هاي 1358- 1385) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اقتصاد مالي (اقتصاد مالي و توسعه)

تعداد صفحات :21

با توجه به بحث رشد صادرات و رشد اقتصادی, موضوع ت نوع صادراتی مورد توجه بسیاری از سیاستگذاران قرار گرفته ک ه منظور از آن, افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی است. به بیان دیگر, هر چه ترکیب کالاهای صادراتی یک کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی باشد, گفته می شود که صادرات آن کشور متنوع تر است. با توجه به بررسی انجام شده در اقلام صادراتی کشور (بین سالهای 1358- 1385) ترکیب صادرات غیرنفتی از درجه بالای متنوع سازی برخوردار بوده که خود باعث رشد اقتصادی شده است. بنابراین متنوع سازی صادرات و رشد اقتصادی به صورت همسو حرکت کرده اند.
کلید واژه: صادرات, متنوع سازی, رشد اقتصادی

لینک کمکی