فایل ورد Word امنيت غذايي در راستاي ارتقاي مصرف سرانه پروتئين حيواني در برنامه چهارم توسعه کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word امنيت غذايي در راستاي ارتقاي مصرف سرانه پروتئين حيواني در برنامه چهارم توسعه کشور :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اقتصاد مالي (اقتصاد مالي و توسعه)

تعداد صفحات :17

در این پژوهش اثر تغییرات قیمت مصرفی و درآمد خانوارهای شهری را بر میزان دریافت پروتئین و کالری حیوانی به منظور ارتقای شاخص های مربوط در برنامه چهارم توسعه مورد بررسی قرار می دهیم. با استفاده از روش تابع تقاضای تقریبا ایده آل درجه دو (QAIDS) در سال های 60-1386 کشش های خودقیمتی, متقاطع و درآمدی را محاسبه کرده و با استفاده از این نتایج کشش دریافت پروتئین و کالری خانوار شهری در اثر تغییر قیمت و درآمد را مورد محاسبه قرار می دهیم. یافته ها نشان می دهد که تغییر قیمت گوشت مرغ بیشترین اثر را در دریافت پروتئین حیوانی دارد, همچنین, کشش کالری گوشت مرغ بالاتر از محصولات پروتئینی دیگر است. کشش درآمدی پروتئین و کالری برای گروه کالاهای پروتئینی مثبت و برابر با 0.87 و 0.86 است, از این رو گروه کالاهای پروتئین به عنوان کالای نرمال به حساب می آیند.
کلید واژه: کشش خودقیمتی و متقاطع, کشش درآمدی, کشش پروتئین و کالری, خانوارشهری, JQAIDS

لینک کمکی