فایل ورد Word مطالعه تجربي رابطه آگاهي و رفتارهاي زيست محيطي (مطالعه مناطق شهري و روستايي شهرستان سنندج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مطالعه تجربي رابطه آگاهي و رفتارهاي زيست محيطي (مطالعه مناطق شهري و روستايي شهرستان سنندج) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مسائل اجتماعي ايران (دانشگاه خوارزمي)

تعداد صفحات :30

اگرچه مدت هاست بشر متوجه اهمیت محیط زیست در زندگی خود شده است, امروزه, تهدیدات زیست محیطی در مرکز مهم ترین پرسش های وجدان انسان قرن بیست و یکم قرار دارد. این پرسش ها افکار عمومی جهان را به طرز نگران کننده ای به خود معطوف کرده و حساسیت شدیدی به محیط زیست در سطح جهانی به وجود آورده است. هدف اصلی این مطالعه پاسخ به این سوالات اساسی است که اولا, رفتارهای مسوولانه و غیرمسوولانه زیست محیطی در شهرستان سنندج چگونه است؟ ثانیا, میزان آگاهی زیست محیطی در بین ساکنان شهرستان سنندج در چه سطحی است؟ ثالثا, بین آگاهی زیست محیطی و متغیرهای زمینه ای (سن, جنسیت, وضع تاهل, سطح تحصیلات, محل سکونت) با رفتارهای زیست محیطی چه رابطه ای وجود دارد؟ روش تحقیق در این مطالعه پیمایشی است. نمونه آماری شامل 385 نفر از افراد بالای 18 سال ساکن در مناطق شهری و روستایی شهرستان سنندج است که به روش تصادفی طبقه ای متناسب نمونه گیری شده اند. ابزار این تحقیق پرسش نامه بوده است. یافته ها نشان می دهد که 69.4 درصد از افراد مورد مطالعه در برابر محیط زیست رفتارهای مسوولانه داشته اند. علاوه بر این, یافته ها حاکی از پایین بودن آگاهی زیست محیطی افراد مورد مطالعه است. بین محل سکونت, وضعیت تاهل, گروه های سنی و آگاهی زیست محیطی با رفتارهای زیست محیطی رابطه وجود دارد و بین جنسیت و رفتارهای زیست محیطی رابطه ای وجود ندارد. همچنین, نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سطح تحصیلات و رفتارهای زیست محیطی رابطه وجود دارد, اما جهت رابطه منفی و معکوس است. در خاتمه, به دلایلِ احتمالیِ وجود رابطه معکوس بین تحصیلات و رفتارهای زیست محیطی و پایین بودن آگاهی زیست محیطی پرداخته شده است.
کلید واژه: رفتارهای زیست محیطی, آگاهی زیست محیطی, تحصیلات, پیمایش, شهرستان سنندج

لینک کمکی