فایل ورد Word سنت تکنوکراسي در مديريت شهري ايران مطالعه کلان شهر رشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word سنت تکنوکراسي در مديريت شهري ايران مطالعه کلان شهر رشت :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مسائل اجتماعي ايران (دانشگاه خوارزمي)

تعداد صفحات :41

بخش راهبرد توسعه شهری بانک جهانی در گزارش سال 2009 خود چنین آورد که با گذشت 37 سال از فعالیت این بانک و صرف 37 میلیارد دلار برای بهبود شرایط سکونتی جوامع شهری جهان سوم, هنوز هم بیش از یک میلیارد نفر از ساکنان این شهرها در سکونتگاه های غیررسمی ساکن اند. این بانک معتقد است دلیل اصلی روند مذکور را باید در ناکارآمدی نگرش ها, پارادایم ها و رویکردهای برنامه ریزی و مدیریت شهری این کشورها جستجو کرد. همچنان که سازمان های بین المللی از جمله مرکز اسکان ملل متحد بر این مقوله تاکید خاصی دارند و معتقدند که نگرش های مذکور به اصلاحات عمده و اساسی نیاز دارد. پژوهش حاضر نیز به تحلیل و ارزیابی روند مدیریت و برنامه ریزی شهری در ایران و کلان شهر رشت می پردازد. تحقیق حاضر شامل بررسی و تحلیل اطلاعات و داده هایی است که برمبنای آن ها زمینه و میزان تسلط پارادایم فن سالاری (تکنوکراتیک) در فرایند مدیریت شهری ایران و شهر رشت مورد ارزیابی قرار گرفته و شامل پرسشگری نیز می شود. سوال ها به گونه ای طراحی شده اند که بتوان براساس پاسخ های داده شده, به روابط بین متغیرهای مدنظر تحقیق پی برد که مهم ترین آن ها عبارت اند از سمت, سن و جنس, میزان و سطح تحصیلات, مدت اقامت, مشارکت شهروندان در امور شهری, تناسب سمت و زمینه تحصیلی مدیران و کارشناسان, میزان آشنایی با روش ها و رویکردهای جدید برنامه ریزی, زمینه های تحصیلی از جمله علوم انسانی و فنی مهندسی, ابعاد و مقیاس طرح های شهری, رویکردهای مختلف به حاشیه نشینی, میزان و نحوه تعامل مدیران شهری و شهروندان. نمونه آماری تحقیق نیز شامل 34 درصد از کل جامعه آماری می شود. براساس یافته های تحقیق, فقدان برنامه ریزی مشارکتی, رواج نگرش های فنی - اجرایی به فرایند برنامه ریزی شهری و نیز ناکارآمدی سیاست های شهری به مثابه مهم ترین تبعات منفی ناشی از تسلط نگرش تکنوکراسی و سنتی در سطوح مختلف مدیریت شهری محسوب می شوند. تحقیق حاضر ضمن مطالعه روند مذکور در نهایت به ارائه پیشنهادات پرداخته است.
کلید واژه: برنامه ریزی و مدیریت شهری, ایران, پارادایم های کلاسیک و تکنوکراتیک, رشت

لینک کمکی