فایل ورد Word تاثير نوع عامل کاتيوني (پلي اکريل آميد و نشاسته کاتيوني) بر عملکرد نانوذرات سيليکاي کلوييدي در بهبود خواص خمير و کاغذ روزنامه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تاثير نوع عامل کاتيوني (پلي اکريل آميد و نشاسته کاتيوني) بر عملکرد نانوذرات سيليکاي کلوييدي در بهبود خواص خمير و کاغذ روزنامه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم کشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :24

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نوع عامل کاتیونی یعنی پلی اکریل آمید کاتیونی و یا نشاسته کاتیونی بر عملکرد نانوذرات سیلیکای کلوییدی در بهبود خواص خمیر و کاغذ روزنامه انجام پذیرفت. بعد از آماده سازی اولیه خمیرهای شیمیایی - مکانیکی (CMP) و خمیر الیاف بلند کرافت رنگ بری شده و اختلاط این خمیرها با یکدیگر و اضافه نمودن ماده پرکننده معدنی کربنات کلسیم رسوبی, به عنوان مواد کمک نگه دارنده, ترکیب نشاسته کاتیونی + نانوسیلیکای کلوییدی و همچنین ترکیب پلی اکریل آمید کاتیونی + نانوسیلیکای کلوییدی به مجموعه خمیر و مواد پرکننده اضافه گردید و ویژگی های مربوط به قابلیت آب گیری, مقدار ماندگاری نرمه های الیاف و مواد پرکننده در گذر نخست و ویژگی های ساختاری, مقاومتی و نوری کاغذ روزنامه اندازه گیری و مقادیر به دست آمده با مقادیر شاهد یعنی استفاده از ماده پلی اکریل آمید کاتیونی به عنوان ماده کمک نگه دارنده, مقایسه گردید. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که نوع عامل کاتیونی تاثیر قابل ملاحظه ای در عملکرد نانوسیلیکا در بهبود خواص خمیر و کاغذ روزنامه داشته است. خمیر تیمار شده با ترکیب نشاسته کاتیونی و نانوسیلیکا در مقایسه با ترکیب پلی اکریل آمید کاتیونی و نانوسیلیکا دارای قابلیت آب گیری و مقدار ماندگاری نرمه های الیاف و مواد پرکننده بهتر و بیش تری بوده و همچنین کاغذ ساخته شده با ترکیب نشاسته کاتیونی و نانوسیلیکا در مقایسه با ترکیب پلی اکریل آمید کاتیونی و نانوسیلیکا دارای کیفیت شکل گیری بهتر, تخلخل کم تر و بیش تر بودن مقاومت های مکانیکی کاغذ در مقادیر بالای مواد پرکننده بوده است.
کلید واژه: پلیمرهای کاتیونی, نانوسیلیکا, کاغذ روزنامه, شکل گیری, ویژگی های مقاومتی

لینک کمکی