فایل ورد Word مطالعه انسان شناسانه پديده كودكان كار خياباني در شهر كرج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مطالعه انسان شناسانه پديده کودکان کار خياباني در شهر کرج :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مسائل اجتماعي ايران (دانشگاه خوارزمي)

تعداد صفحات :29

مقاله حاضر حاصل تحقیقی انسان شناختی است که با استفاده از روش های ژرفانگر, جامع نگر و کیفی, به بررسی نگرش ها, نحوه فعالیت و تعاملات کودکان کار خیابانی در شهر کرج می پردازد. این تحقیق به عواملی همچون مهاجرت از جوامع توسعه نیافته با فرهنگ بسیار متفاوت به جوامع توسعه یافته تر و پذیرش اجتماعی کار و حتی تکدی گری کودکان در خیابان به عنوان عوامل اصلی بروز این پدیده اشاره می کند.در این مقاله نحوه انتخاب شغل, نگرش کودکان به کارشان, روابط با خانواده, روابط درون گروهی, روابط با مشتریان و روابط با دیگر افراد حاضر در محیط کار مورد بررسی قرار گرفته است.کودکان کار خیابانی یک شبکه رقابت, همکاری و دوستی تشکیل می دهند. مشتریان, شاغلان دیگر حرفه ها, بزهکاران و ... از افرادی هستند که تعامل پیوسته یا ناپیوسته با کودکان دارند و تاثیرات متفاوتی بر کودکان و جامعه پذیری آنان دارند.
کلید واژه: انسان شناسی دوران کودکی, انسان شناسی شهری, کودکان خیابانی, کودکان کار خیابانی

لینک کمکی