فایل ورد Word بررسي رابطه بين نرخ ارز و شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران: با استفاده از رويکرد ARDL

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي رابطه بين نرخ ارز و شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران: با استفاده از رويکرد ARDL :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روند (روند پژوهش هاي اقتصادي)

تعداد صفحات :22

بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان بازار سرمایه در کشور قادر است ضمن تجهیز و سرازیر کردن پس اندازهای راکد در کشور و سوق دادن آنها به سوی تولید, حرکت به سوی رشد و توسعه اقتصادی را سرعت بخشد. در این پژوهش, با توجه به اهمیت این بازار در اقتصاد کشور, به بررسی رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با متغیر نرخ ارز می پردازیم. این مطالعه با استفاده از داده های ماهانه در دوره 1381-1387 و به کمک روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاخص قیمت بازار بورس اوراق بهادار با نرخ ارز واقعی رابطه مثبت دارد. همچنین, نتایج برآورد الگوی تصحیح خطا حاکی از آن است که در هر سال حدود 36 درصد عدم تعادل ها به سمت تعادل بلندمدت تعدیل می شوند.
کلید واژه: نرخ ارز, شاخص قیمت مصرف کننده, شاخص قیمت بازار بورس, رویکرد ARDL

لینک کمکی