فایل ورد Word ارزيابي پديده خشکسالي کشاورزي شهرستان شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word ارزيابي پديده خشکسالي کشاورزي شهرستان شيراز :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اقتصاد مالي (اقتصاد مالي و توسعه)

تعداد صفحات :25

پیش بینی زمان وقوع و برآورد شدت و نوسانات وقوع خشکسالی در جلوگیری از اصابت ها و تخریب های اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این پژوهش تلاش می کنیم تا با استفاده از روش بودجه آبی تورنت ویت, وضعیت تعادل آبی ایستگاه سینوپتیک شیراز را برای مدت 58 سال (1951-2009 میلادی و یا 1330-1387 شمسی) متوالی را بررسی کرده و با برآورد تعداد دفعات وقوع پدیده خشکسالی, شدت آنها را نیز اندازه گیری کنیم. روش بودجه آبی تورنت- ویت با استفاده از پارامترهای متعدد عوامل طبیعی مانند درجه حرارت, سرعت باد, درخشش و تابش خورشید, بافت و ساختار و یا چگالی خاک در ذخیره سازی آب, رطوبت خاک, تبخیر وتعرق, دوره رشد گیاهان و عمق ریشه آنها و پیشینه بارندگی منطقه به منظور برآورد پدیده خشکسالی به کار گرفته شده است. با به کارگیری این روش نشان می دهیم که در هر دوره میزان کمبود و یا مازاد آب درچه ماه هایی از سال وجود داشته و با تعیین شاخص خشکی و انحراف معیار آن از میانگین متوسط, مشخص می شود که ایستگاه شیراز در هر ده سال حداقل 3 بار مواجه با پدیده خشکسالی شده و پس از سال 2000 میلادی بر تعداد دفعات وقوع آن افزوده شده است, به گونه ای که این منطقه از سال 2000 تا 2009 میلادی 35 بارتحت تاثیر این پدیده قرار گرفته است که تعداد 5 بار مورد اصابت خشکسالی حاد و حادترین آن مربوط به سال 2001 بوده و سال 2008 نیز این پدیده با شدت کمتر بار دیگر تکرار شده است.
کلید واژه: خشکسالی, تبخیر و تعرق بالقوه و بالفعل سازگار و ناسازگار, موازنه آبی, شاخص رطوبت, روش تورنت ویت

لینک کمکی