فایل ورد Word اثر تکانه هاي نفتي بر متغيرهاي کلان اقتصادي منتخب کشورهاي صادرکننده و واردکننده نفت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word اثر تکانه هاي نفتي بر متغيرهاي کلان اقتصادي منتخب کشورهاي صادرکننده و واردکننده نفت :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اقتصاد مالي (اقتصاد مالي و توسعه)

تعداد صفحات :22

تکانه قیمت نفت در سال 1973 و رکود ناشی از آن باعث شد تا مطالعات بسیاری در خصوص اثرات افزایش قیمت نفت بر اقتصاد انجام شود, اما با بروز تکانه منفی قیمت نفت در سال 1986 و بروز رابطه نامتقارن بین رشد و تکانه های نفتی روابط غیرخطی مورد توجه قرار گرفت. در این پژوهش به بررسی آثار نامتقارن تکانه های نفتی بر دو متغیر کلان اقتصادی رشد تولید و نرخ تورم در دو گروه از کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت پرداخته ایم. برای این منظور از روش داده های تابلویی پویا با به کارگیری برآورد کننده گشتاورهای تعمیم یافته در دوره 1970-2005 استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد که نوسانات قیمت نفت تاثیر قابل توجه و موثری بر نوسان رشد GDP و نرخ تورم در هر دو گروه کشورهای صادرکننده و واردکننده دارد. همچنین, نوسانات قیمت نفت بر رشد GDP و نرخ تورم آثار نامتقارنی دارد.
کلید واژه: الگوی داده های ترکیبی پویا, گشتاورهای تعمیم یافته, رشد اقتصادی, نرخ تورم, تکانه قیمت نفت

لینک کمکی