فایل ورد Word بررسي اثر ماليات هاي سبز و حکمراني خوب بر محيط زيست در کشورهاي OECD

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي اثر ماليات هاي سبز و حکمراني خوب بر محيط زيست در کشورهاي OECD :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اقتصاد مالي (اقتصاد مالي و توسعه)

تعداد صفحات :22

در این پژوهش به دنبال بررسی متغیرهای موثر بر محیط زیست کشورهای OECD هستیم. بدین روی, ابتدا شاخص آلودگی محیط زیست را انتشار گاز CO2 در نظر گرفته و نخست با استفاده از یک مدل داده های تابلویی به بررسی اثر حکمرانی خوب به بررسی انتشار گازهای CO2 در کشورهای OECD می پردازیم. با توجه به نتایج ضعیف تاثیر این متغیرها سعی در شناخت متغیرهایی داریم که بر انتشار CO2 موثرند. با توجه به تاریخ اجرای مالیات های سبز در کشورهای OECD, به بررسی اجرای این مالیات می نماییم که نتایج آن به خوبی نشان دهنده نقش موثر مالیات های سبز در ایجاد انتشار CO2 در کشورهای OECD است.
کلید واژه: مالیات سبز, حکمرانی خوب, محیط زیست

لینک کمکی