فایل ورد Word محاسبه شاخص قيمت دارايي ها و بررسي اثر آن بر تورم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word محاسبه شاخص قيمت دارايي ها و بررسي اثر آن بر تورم :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روند (روند پژوهش هاي اقتصادي)

تعداد صفحات :37

مهم ترین کارکردهای بازار دارایی ها (شامل بازارهای پول و ارز, سرمایه و مالی و دارایی های حقیقی) را در حالت کلی می توان در شکل دهی انتظارات تورمی, جذب عدم تعادل ها و شوک های وارده بر بخش واقعی و همچنین تامین مالی فعالیت های آن خلاصه کرد. اگر قیمت دارایی ها حاوی اطلاعات پیشرو در مورد وضعیت اقتصاد مانند تورم یا رشد باشد, باید در مجموعه اطلاعاتی سیاست گذار وارد شود. بنابراین, با توجه به اهمیت بازار دارایی ها در اقتصاد, استخراج شاخصی که بتواند روند کل قیمتی این بازار را منعکس کند, جهت استفاده از آن در پژوهش های تکمیلی امری ضروری است. در بین روش های چند متغیره, تحلیل مولفه های اصلی روشی آماری است که بیشتر برای بررسی گروهی از متغیرهای همبسته مرتبط با یک حوزه یا بیشتر, مانند شاخص های وضعیت اقتصادی اجتماعی, رضایت شغلی, سلامت, اعتبار شخصی و وضعیت سیاسی به کار می رود.در این پژوهش پس از بررسی ادبیات موضوعی ارتباط بازار دارایی ها با بخش واقعی و دلایل توجه سیاست گذاران به قیمت دارایی ها, به بررسی و چگونگی کاربرد روش شاخص سازی مولفه های اصلی در اقتصاد پرداخته و با استفاده از آن شاخص قیمت دارایی ها برای اقتصاد ایران را محاسبه می کنیم. بررسی اثرات متقابل متغیرهای مالی و واقعی بر یکدیگر نشان می دهد با توجه به تعامل بازارها با هم, رکود در یک بازار باعث جابجایی نقدینگی و رونق سایر بازارها می شود. همچنین نتایج تفکیک واریانس نشان می دهد سهم تکانه های دارایی های مالی و واقعی بر تغییرات واریانس تورم کل قابل توجه است.
کلید واژه: تحلیل مولفه های اصلی, شاخص قیمت دارایی ها, تورم

لینک کمکی