فایل ورد Word اثر خط مشي تقسيم سود بر تغييرپذيري قيمت سهام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word اثر خط مشي تقسيم سود بر تغييرپذيري قيمت سهام :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي حسابداري مالي و حسابرسي (پژوهشنامه حسابداري مالي و حسابرسي)

تعداد صفحات :24

سود تقسیمی بخش مهمی از روش های ارزیابی سهام شرکت ها بوده و تعیین خط مشی تقسیم سود می تواند برای محققان و سرمایه گذاران مهم باشد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های غیرمالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1388 است. متغیرهای کنترلی شامل اندازه, تغییرپذیری سود, نسبت بدهی و رشد دارایی ها می باشد. از رگرسیون حداقل مربعات پانل و مدل اثرات ثابت استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که سیاست تقسیم سود شرکت نقش کلیدی در تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
کلید واژه: خط مشی تقسیم سود, نوسان قیمت سهم, داده های پانل

لینک کمکی