فایل ورد Word تاثير بي ثباتي اقتصاد کلان بر رفتار وام دهي بانک هاي تجاري در ايران (1353-1387)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تاثير بي ثباتي اقتصاد کلان بر رفتار وام دهي بانک هاي تجاري در ايران (1353-1387) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روند (روند پژوهش هاي اقتصادي)

تعداد صفحات :27

هدف از این مطالعه, بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر رفتار وام دهی بانک های تجاری در ایران با استفاده از داده های بانک های تجاری در دوره 1353-1387 است. نتایج در چارچوب روش هم جمعی و مدل تصحیح خطای برداری نشان می دهد که وام دهی بانک های تجاری با بی ثباتی اقتصاد کلان رابطه بلندمدت دارد. به بیان دیگر, در بلندمدت تغییرات در شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان (افزایش) با کاهش وام دهی بانک های تجاری همراه خواهد بود. از سوی دیگر, افزایش در لگاریتم طبیعی دارایی بانک های تجاری که تقریبی از اندازه بانک است, حاکی از تاثیر معنادار آن بر رفتار وام دهی بانک های تجاری است.بر اساس نتایج برآورد مدل تصحیح خطا و معناداری ضریب جمله تصحیح خطا نیز 27 درصد از نبود تعادل در رفتار وام دهی بانک های تجاری طی دوره قبل در دوره جاری تصحیح می شود.
کلید واژه: بی ثباتی اقتصاد کلان, رفتار وام دهی, بانک های تجاری, ایران

لینک کمکی