فایل ورد Word تاثير Li بر ويژگي هاي کششي آلياژ آلومينيوم A380

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تاثير Li بر ويژگي هاي کششي آلياژ آلومينيوم A380 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مواد نوين

تعداد صفحات :9

در این پژوهش تاثیر عنصر لیتیم بر ریزساختار و ویژگی های مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 380 A بررسی شده است. نشان داده شد هنگامی که لیتیم تا میزان 0.1 درصد وزنی به آلیاژ پایه (Al-8.5%Si-3.5%Cu-1%Fe) اضافه می شود, ریخت شناسی سیلیسم یوتکتیک و فاز b-Al5FeSi از حالت صفحات تیغه ای و ضخیم پیوسته به حالت الیافی و ریز بهسازی می شوند. آلیاژ حاوی 0.06 درصد لیتیم استحکام و ازدیاد طول نسبی بالاتری دارد که به احتمال زیاد, به علت ریز شدن صفحات تیغه ای شکل سیلیسیم یوتکتیک و فاز b است. در مقادیر بیش تر از 0.06 درصد لیتیم, کاهش در استحکام و ازدیاد طول نسبی می تواند به دلیل افزایش درصد تخلخل و ایجاد فازهای نابهینه دیگر باشد.
کلید واژه: آلومینیوم 380, لیتیم, فاز بتا, سیلیسیم یوتکتیک, ویژگی های کششی

لینک کمکی