فایل ورد Word پژوهشي بر ساختار دروني گرافيت هاي کروي در چدن نشکن با زمينه فريتي به وسيله ميکروسکوپي الکتروني و پروبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word پژوهشي بر ساختار دروني گرافيت هاي کروي در چدن نشکن با زمينه فريتي به وسيله ميکروسکوپي الکتروني و پروبي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مواد نوين

تعداد صفحات :9

با توجه به پژوهش های فراوانی که انجام شده است, سازوکارهای بسیار متعدد و متنوعی در ارتباط با تشکیل گرافیت ها در چدن ها و بویژه گرافیت های کروی ارایه شده است. در این پژوهش با ریخته گری چدن نشکن در قالب پله ای شکل تاثیر مقاطع گوناگون بر شکل و ساختار درونی گرافیت ها با استفاده از میکروسکوپ نوری, میکروسکوپ تونلی روبشی(STM) , میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهند که با تغییر سطح مقطع و به بیان دیگر, با تغییر سرعت سرد کردن تغییرات جدی در همه شکل ها و نحوه توزیع گرافیت ها ایجاد می شود.
کلید واژه: چدن نشکن, ریزساختار, گرافیت کروی

لینک کمکی