فایل ورد Word نقش تيمار اتانولي و آنزيم پکتيناز بر راندمان استخراج ليکوپن از ضايعات صنايع تبديلي گوجه فرنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word نقش تيمار اتانولي و آنزيم پکتيناز بر راندمان استخراج ليکوپن از ضايعات صنايع تبديلي گوجه فرنگي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :9

لیکوپن کاروتنوئید عمده گوجه فرنگی و ترکیب رنگ دهنده و آنتی اکسیدان است که امروزه سعی در افزایش دستیابی به آن از طریق گوجه فرنگی و فرآورده های آن می باشد. در این تحقیق جهت استخراج لیکوپن از تیمار اتانولی 94% در دمای 60oC به مدت 5 ثانیه و تیمار آنزیمی پکتیناز غلظت های 2 ml/kg تا 10 در زمان های 30, 60 و 90 دقیقه و گرمخانه گذاری در دمای 55oC, استفاده شد. تحت این شرایط غلظت لیکوپن در 100 گرم اولئورزین در تیمار با آنزیم به تنهایی 279.503 میلی گرم است در حالیکه در نمونه های تیمار شده با آنزیم و اتانول این مقدار برابر با 160.87 میلی گرم بود. راندمان استخراج لیکوپن از 100 گرم نمونه نیز به ترتیب برابر با 0.113609 و 0.089478 میلی گرم بود. به طور کلی, در این تحقیق نشان داده شد که در مورد ضایعات صنعتی گوجه فرنگی, تیمار آنزیمی بدون تیمار اتانولی, برای افزایش میزان خلوص لیکوپن مناسب تر است.
کلید واژه: خلوص لیکوپن, اولئورزین, ضایعات گوجه فرنگی, آنزیم پکتیناز, تیمار اتانولی

لینک کمکی