فایل ورد Word مقايسه رفتار تغيير شکل گرم دو نوع فولاد زنگ نزن دوفازي ريختگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقايسه رفتار تغيير شکل گرم دو نوع فولاد زنگ نزن دوفازي ريختگي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مواد نوين

تعداد صفحات :8

در این پژوهش, رفتار در حین تغییر شکل گرم دو نوع فولاد زنگ نزن دوفازی ریختگری شده در مقیاس آزمایشگاهی و با درصدهای گوناگون عناصر کروم, نیکل و مولیبدن مورد مطالعه قرار گرفته است. فولادها در سه دمای گوناگون 900, 1000 و 1100oC با نرخ کرنش های 0.1 و 0.001 sec-1 با استفاده از آزمون فشار گرم مورد تغییر شکل گرم قرار گرفتند. منحنی های سیلان بدست آمده از هر دو فولاد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که رفتار تغییر شکل گرم این دو فولاد به شدت تابع دما و نرخ اعمال کرنش می باشد. حساسیت نرخ کرنش (m) برای هر دو نوع فولاد تعیین شد که در محدوده دمایی 900 تا 1100oC مقدار m برای فولاد C1 از 0.27 تا 0.23 و برای فولاد C2 از 0.09 تا 0.22 تغییر یافت. انرژی اکتیواسیون ظاهری در دماهای پایین و بالا برای فولاد C1, 316و 375 kJ/mol و برای فولاد C2, 780 و 390 kJ/mol محاسبه گردید.
کلید واژه: فولاد زنگ نزن دوفازی ریختگی, فشار گرم, ضریب حساسیت به نرخ کرنش و انرژی اکتیواسیون

لینک کمکی