فایل ورد Word شبيه سازي فرايند نورد سرد صفحات نازک و مطالعه تاثير ضرايب اصطکاکي بر نيمرخ تنش به کمک نرم افزار ANSYS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word شبيه سازي فرايند نورد سرد صفحات نازک و مطالعه تاثير ضرايب اصطکاکي بر نيمرخ تنش به کمک نرم افزار ANSYS :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مواد نوين

تعداد صفحات :16

در این مقاله, فرآیند نورد سرد با در نظر گرفتن شرایط کرنش صفحه ای و ویژگی های مواد به صورت الاستیک _ پلاستیک (Elastic-Plastic) و الاستیک - سخت شوندگی خطی (Elastic-linear work hardening) با کاربرد نرم افزار Ansys , مورد بررسی قرار گرفته است. بمنظور طراحی غلتک ها و ساز و کار نورد و هم چنین, شناسایی نواحی بروز عیب, مطالعه اثر عوامل گوناگون بر نیمرخ های تنش از اهمیتی ویژه برخوردار است. لذا, ابتدا به کمک مقایسه شبیه سازی کنونی و نتایج آزمایشگاهی, به بررسی تاثیر عوامل گوناگونی از جمله, اثر نوع شبکه بندی و عامل همگرایی (نیرو, تغییر مکان و ممان) پرداخته می شود که در آن, شبیه سازی غلتک به صورت الاستیک و با اعمال شرایط کار سختی انجام شده است. پس از دستیابی به شبیه نهایی که دارای کم ترین خطا نسبت به نتایج آزمایشگاهی بوده است, تاثیر تغییر ضرایب اصطکاک بر تنش های برشی و نرمال در سطح تماس مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
کلید واژه: نورد سرد, شبیه سازی, اجزا محدود, اصطکاک, کرنش صفحه ای, کارسختی, تغییر شکل پلاستیک

لینک کمکی