فایل ورد Word بررسي زيست شناسي و ديناميسم جمعيت شپشک استراليايي (Icerya purchasi Maskell (Hom., Margarodidae در شمال ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي زيست شناسي و ديناميسم جمعيت شپشک استراليايي (Icerya purchasi Maskell (Hom., Margarodidae در شمال ايران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حفاظت گياهان (علوم و صنايع کشاورزي)

تعداد صفحات :8

شپشک استرالیایی یکی از آفات مهم باغ های مرکبات در استان مازندران و شرق گیلان است. جهت بررسی زیست شناسی و تغییرات جمعیت آفت در غرب استان مازندران, تعداد 10 درخت پرتقال تامپسون ناول, Citrus sinensis L. به طور تصادفی انتخاب گردید. هر ده روز یکبار از هر درخت سه سرشاخه به طول 10 سانتی متر جدا و مراحل مختلف آفت در آزمایشگاه به تفکیک شمارش شد. نتایج مشخص نمود که شپشک در غرب مازندران دو تا سه نسل در سال دارد. در دو سال اول بررسی تغییرات جمعیت شپشک, در نسل اول پوره های سن یک از اوایل خرداد ماه ظاهر شده و در اواسط تیرماه به اوج جمعیت خود رسیدند, اما در سال سوم این اوج جمعیت پوره سن اول در اواخر خرداد ماه مشاهده شد. در سال های 1382 و 1383, نسل دوم پوره های سن یک در اوایل شهریور ماه ظاهر شده و در اوایل مهر ماه به اوج خود رسید, اما نظر به سه نسلی بودن شپشک در سال 1384, اوج جمعیت نسل دوم و سوم پوره سن اول در اواخر مرداد و اواسط مهر ماه مشاهده شد. میانگین زادآوری آفت 108±645 تخم تعیین گردید. مدت زمان مرحله تفریخ تخم, 2±12 روز و طول دوره رشدی پوره های سن اول و دوم در شرایط طبیعی به ترتیب 4±17 و 3±20 روز تعیین شد. این شپشک به صورت پوره های سن دو, پوره های سن سوم و یا حشرات ماده کامل در سطح زیرین برگ ها زمستان گذرانی می کند. کفشدوزک استرالیایی Rodalia cardinalis Mulsant به عنوان شکارگر این شپشک بطور پراکنده در باغ های مرکبات, به ویژه باغ هایی که سمپاشی نمی شوند, حضور فعال دارد.
کلید واژه: شپشک استرالیایی, تغییرات جمعیت, کفشدوزک استرالیایی, مرکبات

لینک کمکی