فایل ورد Word تحليلي بر شاخص هاي توسعه کشاورزي و سطح بندي شهرستان هاي استان خوزستان با بهره گيري از روش آناليز اسکالوگرام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تحليلي بر شاخص هاي توسعه کشاورزي و سطح بندي شهرستان هاي استان خوزستان با بهره گيري از روش آناليز اسکالوگرام :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات اقتصاد کشاورزي

تعداد صفحات :24

کشاورزی یکی از بخش های مهم اقتصادی است که در طول تاریخ نقش مهمی در رشد و توسعه ملل مختلف ایفا کرده است. در این راستا دستیابی به توسعه کشاورزی, نیازمند برنامه ریزی اصولی, دقیق و کارآمد است و این مهم جز با شناخت جامع و آگاهی دقیق از امکانات, فرصت ها, توان ها و محدودیت هایی که در راه رسیدن به وضع مطلوب با آن مواجه هستیم, محقق نخواهد شد. از اینرو پژوهش حاضر با هدف شناسایی و سطح بندی کشاورزی شهرستان های استان خوزستان صورت گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش آنالیز اسکالوگرام و بهره گیری از 35 شاخص توسعه, میزان توسعه کشاورزی در شهرستان های استان خوزستان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که اختلاف و شکاف زیادی بین شهرستان های استان از نظر توسعه کشاورزی وجود دارد, به طوری که اهواز و دزفول در بالاترین رتبه ها و هندیجان و امیدیه هر دو در پایین ترین رتبه از توسعه کشاورزی قرار دارند. در پایان با استفاده از نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) سطح بندی شهرستان های استان جهت تحلیل فضایی وضعیت توسعه کشاورزی و ساماندهی آن, در سطح استان نمایش داده شده و جایگاه هر یک از شهرستان های استان در توسعه کشاورزی و برنامه های توسعه ای بخش کشاورزی مشخص گردیده است.
کلید واژه: توسعه, توسعه کشاورزی, روش آنالیز اسکالوگرام, سامانه اطلاعات جغرافیایی, استان خوزستان

لینک کمکی